Bestuur Stichting Wijkcentrum Druten Zuid

Het wijkcentrum valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Wijkcentrum Druten-Zuid (SWDZ).

De stichting heeft als doel het in stand houden van een centrale accommodatie in Druten-Zuid, voor de wijk en haar bewoners.
De stichting is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gebouw en heeft in dat kader de contacten met de gemeente en verenigingen.

Het dagelijks beheer en de exploitatie van de horeca valt onder de verantwoordelijkheid van beheerders: Geraldine en Marcel van Beijnen.

Bestuurders

S.L.A. Fontein
Voorzitter

H. van der Hoven
Vice-Voorzitter

T.W.M. Diekema-de Graaf
Secretaris

J.H. Elderson
Penningmeester

Vergaderdata 2021

De vergaderingen beginnen om 20.15 uur in De Doorkijk.

Heeft u een verzoek of een vraag die u aan het bestuur wilt voorleggen, dan kan dat natuurlijk.

Neem contact op met het secretariaat van de stichting via ons e-mailadres: bestuur@wijkcentrumdedoorkijk.nl

Vanwege COVID 19 vergaderen wij ook digitaal